สล็อตเครดิตฟรีพวกเรา ASPIRE หลังจากเปิดสโมสรกีฬาที่ต้อนรับผู้ลี้ภัย

สล็อตเครดิตฟรีพวกเรา ASPIRE หลังจากเปิดสโมสรกีฬาที่ต้อนรับผู้ลี้ภัย

โครงการ ASPIREสล็อตเครดิตฟรี ที่เปิดตัวเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้ว จะพยายามทำให้สโมสรกีฬาและผู้อำนวยความสะดวกด้านกีฬาของพวกเขาเปิดกว้าง เข้าถึงได้ และครอบคลุมมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับการรวมตัวของผู้ลี้ภัย

นำโดย ENGSO ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการ Erasmus+ 

ของสหภาพยุโรป และได้รับการสนับสนุนจาก European Lotteries Association (EL), ASPIRE (กิจกรรม กีฬาและการเล่นเพื่อการบูรณาการผู้ลี้ภัยในยุโรป) สามารถทำหน้าที่เป็นผู้บุกเบิกในระยะยาว มุมมองโดยใช้มูลค่าเพิ่มของกีฬาในการเสนอวิธีแก้ปัญหาสำหรับการรวมระหว่างและหลังจากการตั้งถิ่นฐานของผู้ลี้ภัยพันธมิตรโครงการจะพยายามบรรลุเป้าหมายของโครงการโดยการพัฒนาและดำเนินการตามโมดูลการฝึกอบรมที่สามารถสนับสนุนผู้คนที่เกี่ยวข้องกับกีฬาเพื่อปรับกิจกรรมการฝึกสอนที่มีอยู่ให้เข้ากับบริบทเฉพาะของผู้ลี้ภัย โมดูลการฝึกอบรมจะช่วยเพิ่มทักษะและความสามารถของผู้อำนวยความสะดวกในด้านการสนับสนุนด้านจิตสังคมและการเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรม และยังรวบรวมแนวทางที่เป็นนวัตกรรมเพื่อทำให้องค์กรกีฬาเปิดกว้าง เข้าถึงได้ และครอบคลุมมากขึ้น

โครงการประกอบด้วยเครือข่ายพันธมิตรที่แข็งแกร่งมาก รวมถึงศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและพลศึกษานานาชาติ (ICSSPE), สภายุโรป (CoE), หอดูดาวกีฬาและการจ้างงานแห่งยุโรป (EOSE) และพันธมิตรกีฬาระดับชาติจำนวนมากโครงการ ASPIRE ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วในเฟสแรก ซึ่งจะประกอบด้วยการวิจัยเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะพัฒนากิจกรรมของโครงการต่อไปโดยใช้หลักฐานสนับสนุน การวิจัยจะนำไปสู่การสร้างโมดูลการฝึกอบรมเฉพาะทาง ซึ่งจะเผยแพร่ในระยะที่สองของโครงการผ่านการฝึกอบรมระดับชาติในประเทศของพันธมิตรโครงการ โครงการจะเสร็จสิ้นด้วยการจัดงาน Pan-European เพื่อเผยแพร่ผลลัพธ์ของโครงการต่อไป

โดยส่วนใหญ่แล้ว กีฬามักถูกมองว่าเป็นการออกกำลังกาย (เช่น วิ่งจ็อกกิ้ง) หรือเป็นรูปแบบการเล่นที่มีโครงสร้าง เน้นเป้าหมาย และแข่งขันได้ (เช่น บาสเก็ตบอลหรือกรีฑา) แง่มุมทางปัญญาและไม่ใช่ทางกายภาพของกีฬามักจะถูกบ่อนทำลาย อย่างไรก็ตาม การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ได้แสดงให้เห็นข้อดีทั้งหมดของ “การฝึกสมอง” ผ่านเกมกระดาน (หมากรุก สแคร็บเบิ้ล หมากฮอส โอเทลโล โก ฯลฯ) ก่อนที่จะพยายามสร้างผลกระทบทางสังคม คุณลักษณะแรกของการมีส่วนร่วมทางกีฬาคือการส่งเสริมสุขภาพที่ดีและห่างไกลจากสิ่งที่เราสามารถจินตนาการได้ เกมกระดานมีความสามารถที่จะครอบคลุมทั้งสองด้าน โดยไม่คำนึงถึงอายุของผู้เข้าร่วม

ประการแรก การเล่นเกมกระดานอาจเป็นรูปแบบหนึ่ง

ของการจัดการความเครียด เนื่องจากการตอบสนองการต่อสู้หรือหนีมีการควบคุมอย่างปลอดภัยภายในโครงสร้างที่ซับซ้อนของเกมประเภทการแข่งขัน เป็นมูลค่าการกล่าวขวัญที่นี่ว่าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเป็นกระบวนการ บางครั้งเป็นกระบวนการที่ช้า และสถานที่แรกที่อาจสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงนี้อยู่ภายในครอบครัว น่าเสียดายที่ความเครียดและความโกรธกำลังทำลายครอบครัวมากขึ้น การให้ความสำคัญกับกิจกรรมดังกล่าวในกิจกรรมกีฬาที่กำลังจะมีขึ้นเพื่อองค์กรพัฒนาอาจมีผลกระทบอย่างมากนอกจากนี้ บุคคลอาจมีส่วนร่วมในการสื่อสารแบบไม่ใช้คำพูดขณะเล่นเกมกระดาน และผู้เล่นมักจะมีโอกาสรวบรวมและเข้าร่วมในกิจกรรมที่สนุกสนานกับผู้อื่น ในการอำนวยความสะดวกในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนหนุ่มสาวจากภูมิภาคต่างๆ ในโลกผ่านเทคโนโลยีใหม่ปัจจัยเหล่านี้ไม่เพียงแต่สามารถปรับปรุงเครือข่ายทางสังคมของบุคคลเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างผู้ที่มีภูมิหลังทางการศึกษาและสังคมที่แตกต่างกัน

นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นอีกด้วยว่าเกมกระดานอาจช่วยให้เด็กเรียนรู้ที่จะปฏิบัติตามกฎและนั่งอยู่กับที่เป็นเวลาหนึ่ง ซึ่งอาจทำให้เด็กมีสมาธิเพิ่มขึ้น และสามารถปรับปรุงการศึกษาด้านสุขภาพโดยการกระตุ้นความสนใจและแรงจูงใจของผู้เล่น หนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของกีฬาสำหรับสถาบันพัฒนาคือความยั่งยืนของผลกระทบของโครงการของพวกเขา นั่นคือเหตุผลว่าทำไมการขยายความคิดของผู้รับผลประโยชน์จากโครงการดังกล่าวจึงเป็นเรื่องสำคัญ และเกมกระดานสามารถนำมาใช้เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเดิมพันของการพัฒนาที่แท้จริงและยั่งยืนคติพจน์ภาษาละติน “mens sana in corpore sano” ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีคือจิตใจที่แข็งแรงในร่างกายที่แข็งแรง แนวคิดคือการคำนึงถึงเกมทางปัญญาอย่างจริงจังควบคู่ไปกับการออกกำลังกายในขณะออกแบบโครงการที่เกี่ยวข้องกับกีฬาและการพัฒนา เนื่องจากอาจส่งผลกระทบมากกว่าที่คุณคิด ในโลกยุคโลกาภิวัตน์และโลกาภิวัตน์ที่ผู้คนถูกตัดขาดจากโลกแห่งความเป็นจริงมากขึ้นเรื่อยๆ โลกไฮเปอร์เรียลตามที่ Jean Baudrillard อธิบาย เกมเหล่านั้นอาจช่วยให้คนรุ่นต่างๆ ได้เชื่อมต่อกับโลกธรรมชาติ อีกครั้ง และช่วยให้ผู้คนเป็นผู้มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาใน ชุมชนของพวกเขาสล็อตเครดิตฟรี